El Xalet del Casanovas
Òdena

  Anoia
  Carrer Sant Pere Màrtir, 11
  Emplaçament
  Nucli antic d'Òdena

  Coordenades:

  41.60615
  1.64301
  386926
  4606938
  Número de fitxa
  08143 - 64
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7071801CG8077S0001GH
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Cal Casanovas està configurat per un volum principal i unes edificacions auxiliars annexes,
  formant un conjunt amb un jardí interior tancat amb barri i portal d'accés des de la plaça
  Major.
  El volum principal és un edifici orientat a tramuntana, que consta de planta baixa, planta
  primera i planta segona amb coberta a diferents vessants de teula ceràmica tipus aràbiga.
  Les façanes estan revestides amb arrebossat pintat de blanc trencat i mostren obertures
  d'època contemporània. L'accés al jardí es produeix des de la plaça Major, però el
  desnivell dels carrers que envolten el conjunt determina un accés per la banda nord, des
  del carrer de Sant Pere Màrtir, a través d'unes escales que comuniquen amb la planta
  primera de l'edifici. Davant l'accés hi ha una terrassa que queda elevada respecte al vial. A
  la banda de ponent de l'accés es troben dos cossos annexes adossats al barri perimetral
  de la finca. Per la banda de llevant, migjorn i ponent el volum principal queda envoltat pel
  jardí interior.
  El volum principal està configurat per tres cossos de planta quadrangular a diferent alçada
  configurant un únic cos construït. El cos situat a la banda de llevant és de planta quadrada
  i el de major alçada disposa d'una galeria superior construïda amb arcs de mig punt i
  coberta a quatre vessants.
  A la banda de migjorn del conjunt, adossat a la tanca perimetral, es troba una edificació
  auxiliar separada del volum principal. Edificació de planta allargassada i coberta a dues
  vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i carener paral·lel al barri.
  El jardí amb el conjunt edilici està tancat per un barri perimetral construït al llarg del carrer
  del Pare Ignasi que, en arribar a la Plaça Major, gira i continua pel carrer de Pant Pere
  Màrtir fins arribar a l'accés de l'habitatge. L'accés al jardí es produeix per la Plaça Major, a
  través d'un portal de reixa metàl·lica.
  El barri està format per un conjunt de pilars de maó ceràmic de planta quadrada coronats
  amb una coberta o protecció a quatre vessants revestida amb còdols de diferent tonalitat
  conferint una ornamentació al tancament. Entre pilars, la part inferior queda tancada per un
  tram de mur massís coronat amb rajola ceràmica vidriada. La part superior queda tancada
  per una reixa de barrot metàl·lic.
  Destaca la torre habitatge que presideix l'ampliació efectuada després de la guerra.
  Uns altres elements significatius sobre els ràfecs de sota teulada i les boles de terracuita que culminen els carenats de les teulades.
  Adossat al xalet hi ha cal Gaies, un edifici que segueix els mateixos paràmetres constructius que el primer edifici del xalet, i que fou construït al mateix moment i possiblement pel mateix mestre d'obres.
  També és el mateix que va construir la torre de cal Gaies a la zona del Raval d'Aguilera.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  La construcció es va efectuar en dues fases cronològiques diferents. Un primer cos principal de planta gairebé quadrangular, aixecat ja als anys vint del segle XX. Un segon cos d'habitatge protagonitzat per la torre, construït després de la guerra civil.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.