Can Sauleda
Sant Iscle de Vallalta

  Maresme
  Veïnat de Can Palau, entre els fondals de Can Pera, a l'oest, i de Can Vendrell, a l'est
  Emplaçament
  Al camí de Can Castellar a Can Malhivern que surt de la pista de Can Palau a la Font del Montnegre.
  257

  Coordenades:

  41.64373
  2.5826
  465240
  4610305
  Número de fitxa
  08193 - 50
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  En ruïnes.
  Protecció
  Legal
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08192A004000390000KI
  Autoria de la fitxa
  Àlex Asensio

  Masia en estat ruïnós de planta rectangular amb diversos cossos adossats a migdia i ponent. En origen, constava de planta baixa i pis amb coberta de dos aiguavessos amb el carener paral·lel a la façana principal.
  En l'actualitat, únicament resten alguns panys de paredat comú de les façanes i de les divisions interiors, arrebossats i pintats de color blanc, així com algunes obertures i l'encaix de les bigues i dels forjats en algunes parets.
  Es tracta de vestigis en estat d'abandonament, plens d'esbarzers i matolls.

  Les restes de la masia se situen al vessant de ponent del turó d'en Miquel Tracó (o Tranco), damunt d'unes feixes i molt a prop del camí de Can Malhivern a Can Castellar. La pista d'accés està tancada amb cadenes.

  Protecció:
  Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta. Text refós. 2016. M-44.
  Inventari d'edificacions. Annex 3. Pla Especial del Montnegre i el Corredor. Serralada de Marina. DIBA. Servei de Parcs Naturals. 1989.

  La masia apareix representada, per bé que sense identificar-ne el nom, en el mapa planimètric del municipi a escala 1:25.000 de l'Instituto Geográfico y Estadístico, segons còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de l'any 1914.

  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle de Vallalta. Canet de Mar. Edicions Els 2 Pins, p. 54.
  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta, Llibre IV, Document núm. 3. Catàleg de masies i cases rurals. Element M-44, pp. 477-484.
  DIPUTACIÓ DE BARCELONA (1989). Inventari d'edificacions. Annex 3. Pla especial del Montnegre i el Corredor (Serralada de Marina). Barcelona: Servei de Parcs Naturals.