Can Vendrell
Sant Iscle de Vallalta

  Maresme
  Veïnat de Can Palau, entre els fondos de Can Patalina i de Can Castellar.
  Emplaçament
  Vora el camí de Can Xona a la Font del Montnegre des de la urbanització de Can Ginebre i la BV-5128.
  198

  Coordenades:

  41.64115
  2.58463
  465407
  4610018
  Número de fitxa
  08193 - 51
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Reformada al segles XIX i XX.
  Protecció
  Legal
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001611100DG61B0001RT, 08192A004000080000KJ
  Autoria de la fitxa
  Àlex Asensio

  Masia de planta rectangular de 16 metres d'amplada per 5,5 de fondària i crugia única paral·lela a la façana principal, si bé acaba adoptant forma d'ela (L) per l'addició d'un cos posterior com ampliació de la secció de ponent.
  A la façana principal, orientada a migdia, apareix amb coberta simètrica a dues vessants amb el carener perpendicular, amb les obertures sense compondre. Els paraments són arrebossats i pintats de color blanc.
  A la planta baixa presenta dos portals amb brancals i llinda de pedra -el principal, amb ventalla de dues fulles, i, el secundari, d'una sola- i dues finestres d'obra apaïsades. A la planta primera té quatre finestres amb ampits esculpits i brancals i llindes en pedra bisellada. Els tancaments són de fusta, amb porticons interiors de color verd, i els paraments són arrebossats i pintats de color blanc. Al capcer hi ha un rellotge de sol esfèric, amb numeració aràbiga i senyals per a les mitges hores. A la part superior apareix la data de la seva restauració: "AÑO 1892".
  Adossat a ponent hi ha un cos de planta rectangular i única, amb coberta d'una vessant amb caiguda lateral. Aquest volum se situa lleugerament reculat respecte del pla de façana, vers al qual s'obre una porta amb un brancal de pedra i llinda de fusta, així com un finestró emmarcat per quatre peces de granit. La façana oest es completa amb una porta de servei a la primera planta i tres finestres -una amb brancals i llinda de pedra i dues d'obra- al pis de dalt.
  La façana est del cos principal té únicament un finestró d'obra en planta baixa, mentre que la del cos posterior en presenta dues; una per planta. Per la seva part, els paraments de tramuntana són totalment cecs.
  La casa disposa d'una terrassa davantera amb solera de tova ceràmica i pèrgola a la secció de ponent. L'espai es troba delimitat per un muret de paredat comú amb una escala de tres graons en posició central que dona accés a un gran jardí de gespa. A l'extrem oest hi ha una piscina i l'antiga era, enrajolada, amb un cobert per a la barbacoa.

  La masia està situada al quadrant nord-oriental del terme municipal, al vessant de solell del turó d'en Miquel Tracó (o Tranco).

  Protecció:
  Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta. Text refós. 2016. M-45.

  La masia és identificada amb el nom de "Can Vendrell" en el mapa planimètric del municipi a escala 1:25.000 de l'Instituto Geográfico y Estadístico, segons còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de l'any 1914. El mateix any apareix representada amb la mateixa denominació en el full del Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona a escala 1:40.000 corresponent a la Región Cuarta o del Río Tordera.

  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta, Llibre IV, Document núm. 3. Catàleg de masies i cases rurals. Element M-50, pp. 485-492.
  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2006). Sant Iscle de Vallalta, la porta del Montnegre. Sant Iscle de Vallalta: Parc del Montnegre i el Corredor, p. 17.
  VERDURA PERA, Jaume (1967). Can Palau. Programa de Festa Major. Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.