Can Santomiu
Òdena

  Anoia
  Camí de can Santomiu
  Emplaçament
  Zona sud-occidental del terme.

  Coordenades:

  41.62056
  1.60243
  383570
  4608592
  Número de fitxa
  08143 - 140
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A009000060000HT
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Can Santomiu està configurat per un volum principal constituït per l'antiga masia i un
  conjunt de cossos annexos adjunts a la casa, bastits en diferents fases, que configuren un
  únic cos construït. A la banda de tramuntana del volum principal es troba la bassa.
  Masia de planta regular orientada a migjorn que consta de planta baixa i planta primera
  amb coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga amb carener paral·lel a la
  façana principal. Les façanes estan construïdes amb mur de paredat irregular i la façana
  principal apareix revestida amb arrebossat i acabat pintat. La masia disposa de cossos
  annexos adjunts a la banda de migjorn, tramuntana i a ponent.
  La façana principal de la masia disposa d'un cos adjunt de planta allargassada que
  funciona com un porxo a planta baixa i una terrassa associada a l'habitatge a planta
  primera. El porxo està composat per tres arcs de mig punt a la banda sud i per un arc a
  ponent. Els arcs estan construïts amb pedra i el forjat és d'embigat i llata de fusta. Sota el
  porxo es troba una porta llindada d'accés a l'habitatge, amb una placa ceràmica instal·lada
  en el mur on es llegeix: RATERA LLORENS (acual família propietària)
  A la banda de tramuntana de la casa s'hi afegeixen altres cossos construïts amb paredat
  irregular, amb coberta a diferents vessants de teula ceràmica tipus aràbiga. La complexa
  geometria del volum resultant sembla correspondre a la successiva superposició de
  diferents moments constructius amb una intervenció recent que intenta conferir al conjunt
  una imatge homogènia.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Al Cadastre es cita com can Solé de Potes

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.