Cal Guardabosc
Òdena

  Anoia
  Camí de cal Guardabosc
  Emplaçament
  Zona sud-occidental del terme

  Coordenades:

  41.61327
  1.60206
  383526
  4607783
  Número de fitxa
  08143 - 141
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A009000300000HW
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  La masia està orientada a migjorn i configura la façana nord de l'esplanada d'accés. Masia
  de planta regular que consta de planta baixa i planta primera amb coberta a dues vessants
  de teula ceràmica tipus aràbiga amb carener perpendicular a la façana principal. La masia
  està construïda amb paredat irregular, però la façana principal va ser reformada i presenta
  obertures d'època contemporània i un acabat d'arrebossat pintat.
  Les altres tres façanes presenten trams arrebossades amb morter de ciment, deixant vist
  part del paredat i les cantoneres de pedra de la casa. Les obertures de les façanes de
  llevant i tramuntana són de dimensió generosa, construïdes amb maó ceràmic i protegides
  amb una reixa de ferro.
  A la façana de ponent de la masia hi ha un cos adjunt de planta en forma de L, de planta
  baixa i coberta a una sola vessant de teula ceràmica tipus aràbiga. El cos és construït amb paredat irregular i presenta obertures i trams de mur de distinta tipologia fruit de
  successives transformacions. Aquest cos té adossat per la banda sud un segon volum de
  planta regular cobert a una sola vessant i construït amb paredat irregular amb acabat
  arrebossat i obertures perfilades amb maó, amb una placa amb la data 1897. Adossat a la banda de ponent de la façana principal de la casa hi ha un tercer cos de planta baixa construït amb totxana.
  El cobert està situat a la banda de llevant del conjunt separat del volum principal; es conserva una placa a la part superior on es llegeix la data de 1904 i els inicials P.S.R.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Aquest mas va allotjar durant temps el personal que vetllava per la seguretat dels boscos
  del municipi, cosa que va determinar el nom de Cal Guardabosc.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.