Can Sant Hilari Montgat

Maresme
Camí Ral, 3-5
Davant del Turó de Montgat

Coordenades:

41.46674
2.27968
439849
4590822
08126-7
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Legal
BCIL (Num. 673 CCPC)
IPA 8732
Fàcil
Productiu
Privada
9910211DF3991B0001ML
Marta Lloret Blackburn

Masia de planta rectangular que ha quedat integrada dins l'entramat urbà. Consta de planta baixa i pis, i té la coberta a dues vessants desiguals amb el carener perpendicular a la façana, prenent més llargada la de ponent. La façana principal té tres obertures d'arc pla per pis, essent les superiors amb ampits motllurats. El ràfec es troba decorat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques. El tractament exterior és arrebossat i pintat de color blanc.

La masia de Can Sant Hilari es trobava situada en un emplaçament privilegiat, a peu del Camí Ral, que constituïa la principal via de comunicació entre les actuals comarques del Barcelonès i el Maresme. Les seves característiques constructives i la seva situació indiquen que el seu origen el trobem en època contemporània, quan els episodis de bandolerisme i de pirateria van deixar de suposar una amenaça en les principals vies de comunicació i els assentaments costaners.

CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. IPA: Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Montgat (Maresme). 2007.