Can Sant Hilari
Montgat

  Maresme
  Camí Ral, 3-5
  Emplaçament
  Davant del Turó de Montgat

  Coordenades:

  41.46674
  2.27968
  439849
  4590822
  Número de fitxa
  08126-7
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL (Num. 673 CCPC)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 8732
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  9910211DF3991B0001ML
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular que ha quedat integrada dins l'entramat urbà. Consta de planta baixa i pis, i té la coberta a dues vessants desiguals amb el carener perpendicular a la façana, prenent més llargada la de ponent. La façana principal té tres obertures d'arc pla per pis, essent les superiors amb ampits motllurats. El ràfec es troba decorat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques. El tractament exterior és arrebossat i pintat de color blanc.

  La masia de Can Sant Hilari es trobava situada en un emplaçament privilegiat, a peu del Camí Ral, que constituïa la principal via de comunicació entre les actuals comarques del Barcelonès i el Maresme. Les seves característiques constructives i la seva situació indiquen que el seu origen el trobem en època contemporània, quan els episodis de bandolerisme i de pirateria van deixar de suposar una amenaça en les principals vies de comunicació i els assentaments costaners.

  CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. IPA: Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Montgat (Maresme). 2007.