Can Quaranta Campins

  Vallès Oriental
  Drecera de Gualba, 18

  Coordenades:

  41.7294
  2.4751
  456345
  4619866
  08039-34
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX-XX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A003000110000MW
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. En una reforma moderna s'ha alçat la coberta i s'ha afegit un cos amb galeria a la façana de sol ixent. El frontis s'obre amb tres portals amb llinda de fusta, entorn els quals es distribueixen aleatòriament les finestres d'arc pla ceràmic. A la façana de ponent hi ha adossat un petit cos. La façana posterior presenta poques obertures, també d'arc pla ceràmic. L'acabat exterior és la pedra vista i de maó a l'ampliació sota coberta. A pocs metres de la casa hi ha un pou circular de pedra.

  La primera referència documental de la casa és de l'any 1844, quan n'eren propietaris en Joan Planas i la Caterina Masó. La mateixa família hi va viure fins ben entrat el segle XX.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.