Can Prat Campins

  Vallès Oriental
  Camí antic de Santa Fe, 9

  Coordenades:

  41.72993
  2.4693
  455863
  4619927
  08039-33
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVI-XIX
  Bo
  Legal
  BCIL. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A002000840000MK / 002100600DG52B0001GK
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta irregular i tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal descentrat d'arc de mig punt adovellat, sobre el qual hi ha tres finestres d'arc pla de pedra carejada, amb l'ampit motllurat. Al costat del portal n'hi ha dos més d'arc pla arrebossat, un dels quals ha estat obert modernament per guardar-hi el cotxe. En un extrem de la façana hi ha adossada una interessant pallissa amb coberta a una vessant, que segueix el pendent de la coberta del volum principal. Té la part frontal oberta i conserva les bigues i les llates originals. A la façana posterior hi ha adossat un segon volum, de mateixa alçada i coberta que l'anterior. A la façana de ponent hi trobem diversos cossos d'un sol nivell d'alçat. Davant la casa també hi ha corts per al bestiar. L'acabat exterior és arrebossat a la façana i de restes d'arrebossat i pedra vista a la resta. A l'interior s'hi conserven el forn de pa i el trull.

  El nom Prat consta als fogatges de Campins de 1360, 1497 i 1553. La primera notícia del mas Prat la trobem en un document parroquial de l'any 1678. Des de principi del segle XX hi van viure la família Cladellas, qui van vendre la finca, dins la qual hi havia Can Canal i Can Parroqui, a l'artista Antoni Tàpies.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.