Can Plana Campins

  Vallès Oriental
  Camí de Cal Carlí, 3

  Coordenades:

  41.72501
  2.47819
  456599
  4619377
  08039-32
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08038A003000330000MI / 000207000DG51H0001GO
  Marta Lloret Blackburn

  Masia en estat ruïnós de planta quadrangular i dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. A causa del seu mal estat, la façana principal s'ha esfondrat. Segons un testimoni gràfic, la casa tenia el portal d'accés d'arc pla de pedra carejada i les finestres d'arc pla arrebossat. Davant la façana hi ha adossat un petit cos quadrangular de dos nivells d'alçat, que podria correspondre's amb la cisterna. A la façana de garbí hi ha adossat un cobert, mentre que a la de gregal hi ha les corts per al bestiar. L'acabat exterior és de restes d'arrebossat, sota el qual es veu el parament de pedra irregular lligada amb argamassa. Encara conserva la fusteria de les obertures i els mobles a l'interior.

  La casa de Can Plana ja apareix documentada en el cens de 1864, quan hi vivia Esteve Novellas. Amb el canvi de segle, el mas també va canviar de mans, fins a ser adquirida per Segimon Vellvehí, la família del qual hi va viure fins fa poc. Després de passar un temps deshabitada, la casa s'ha esfondrat.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.