Can Pitarra Campins

  Vallès Oriental
  Drecera de Sant Celoni, 3

  Coordenades:

  41.72656
  2.46978
  455901
  4619553
  08039-31
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  XIX
  Bo
  Legal
  BCIL. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  IPA 28496
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A003000450000MB / 000102700DG51H0001AO
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta irregular que es composa de diversos cossos i que es troba adossat davant del Mas Collell. El volum principal consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. Està construït sobre un gran cos de planta baixa, obert a la part frontal amb tres pòrtics d'arc de mig punt ceràmics que dónen accés a l'edifici. La part superior del cos està habilitada com a terrassa transitable, que envolta el volum per les façanes principal i laterals i té accés per un finestral ceràmic del volum principal. Està delimitada amb balustrada, entre la que hi ha el bust de Frederich Soler, àlies Pitarra. A banda i banda del finestral hi ha un plafó ceràmic on hi consta que fou comprada per Frederich Soler i reedificada després que s'hi calés foc. La part superior queda rematada per un altre plafó ceràmic on hi consta "Mas 'Frederich Soler'". L'edifici es prolonga per la façana posterior amb un cos rectangular al qual s'accedeix per una pasarel·la a nivell del primer pis. Té la coberta a dues vessants i es troba adossat a la façana de ponent del Mas Collell. A la façana de ponent s'obre amb tres eixos de finestres d'arc pla ceràmic, les superiors amb sortida a un balcó. La part de tramuntana s'ha habilitat com vivenda moderna. L'acabat exterior combina l'ús de la pedra vista i del maó.

  També es coneix com a Mas Frederich Soler.

  El dramaturg i poeta Frederic Soler, àlies Serafí Pitarra, va comprar el Mas Collell l'any 1886. Va fer construir una casa al costat del mas, que esdevindria la seva vivenda. Després de la seva mort, va passar a mans de la seva filla Blanca. L'any 1907 s'hi va calar foc, tot i que poc després va ser reconstruïda. En morir la Blanca, va comprar la casa Maria Vallès, que més tard es casaria amb en Josep Tohà. Des d'aleshores, la casa pertany a la mateixa família.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Campins (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.