Can Perxacó
Campins

  Vallès Oriental
  Parc Natural del Montseny
  Emplaçament
  Sota l'església de Sant Cristòfol de Fogars, s'hi accedeix per una pista forestal

  Coordenades:

  41.73351
  2.45739
  454875
  4620331
  Número de fitxa
  08039-30
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós.
  Protecció
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08038A007000010000MX
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn

  Masia en estat ruïnós de la qual se'n reconeix la planta rectangular i baluard que la tanca frontalment. Manté la major part de l'estructura exterior, pel que encara és visible que constava de planta baixa i pis. Tot i el mal estat que presenta, manté part de la distribució interior, estructurada en un cos principal i un cos annex lateral. A la façana s'hi conserva una finestra d'arc rebaixat ceràmic, així com part dels brancals ceràmics de la porta. L'aparell dels murs és de pedra irregular lligada amb argamassa.

  El nom ja apareix documentat durant la segona meitat del segle XVIII. En un cens de 1868 ja consta com a deshabitada, tot i que durant uns anys podria haver estat utilitzada per guardar-hi el bestiar.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.