Can Pereres Vell
Campins

  Vallès Oriental
  Ctra. De Santa Fe, 24

  Coordenades:

  41.74225
  2.47365
  456233
  4621293
  Número de fitxa
  08039-29
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 28495
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000703300DG52B0001XK / 08038A002000050000MY
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta quadrangular i dues crugies, al voltant de la qual s'adossen diversos cossos. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal descentrat d'arc de mig punt adovellat, sobre el qual hi ha un finestral d'arc pla de pedra carejada amb la llinda inscrita. "JOAN PARERAS 1786". Al costat hi ha pintat un rellotge de sol rectangular. L'altre eix de la façana presenta una finestra d'arc pla de pedra carejada per nivell, mentre que a les golfes hi ha una galeria de dos pòrtics d'arc de mig punt arrebossat, delimitats amb balustrada. A la façana de sol ixent s'hi adossa un altre cos, de menor alçada, que s'obre amb dues finestres d'arc pla de pedra carejada. Més a llevant hi ha les corts del bestiar, d'un sol nivell d'alçat. A la façana de ponent també hi ha annexes adossats, de planta baixa i pis i coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. A la façana de tramuntana hi trobem un altre cos, superior en alçada, amb la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. A causa del desnivell del terreny, s'hi accedeix des de la façana posterior directament pel pis superior. A pocs metres d'aquesta façana hi ha l'antiga pallisa, avui habilitada com a vivenda. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. Davant la façana de ponent hi ha la bassa, que s'omple de l'aigua d'una deu natural.

  Als fogatges de 1360 i 1497 ja hi apareix el nom Pareras, pel que l'origen del nom podria ser anterior. L'actual mas va ser construït en època moderna, és possible que sobre un mas més antic. El cognom Pareras es va mantenir entre els seus habitants fins el segle XIX, tot i que en l'actualitat encara pertany a la mateixa família. Des dels seus orígens, es troba inclòs dins la parròquia de Fogars.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Campins (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.