Can Pifanyo Dosrius

Maresme
Carrer de Sant Esteve, 2 - Canyamars
Dins del casc antic de Canyamars, davant del carrer de Sant Josep
221m

Coordenades:

41.60135
2.44779
453983
4605663
08075-66
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 4060404DG5046S
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner amb pati posterior, format per dos cossos adossats que li proporcionen una planta rectangular. Ambdós volums presenten una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i estàn distribuïts en planta baixa i pis. La façana principal, orientada al carrer, presenta quatre obertures rectangulars, amb els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix el parament. Del pis destaca el balcó simple situat damunt del portal d'accés, amb la llosana motllurada i la barana de ferro treballada. Al seu costat hi ha un balcó corregut força més modern que l'anterior. La resta d'obertures de la construcció també són rectangulars, amb el mateix tipus d'emmarcament i força més senzilles. De la façana lateral destaquen dues finestres al pis, una d'elles amb l'ampit de pedra motllurat i l'altra emmarcada amb carreus de pedra, amb l'ampit de pedra també. La construcció presenta els paraments arrebossats i emblanquinats.

La primera referència documental de l'edifici apareix en un plànol cadastral dels termes de Dosrius i Canyamars elaborat l'any 1853. Segons una relació de les cases que existien a Dosrius consultada a finals del segle XIX pel rector Gaietà Viaplana, l'any 1897 existia una casa anomenada "Epifani" dins del veïnat de Canyamars, tot i que no es pot assegurar que es tracti de la mateixa construcció. Pel que sembla, l'edifici és propietat de la mateixa família des de l'any 1870. Tenien els horts en els mateixos terrenys on, posteriorment, es va construïr la fàbrica de Manufactures Canyamars. A principis del segle XX, a la casa hi havia una botiga de queviures i un bar.

ALSINA I BOIX, Neus; JUBANY I PINÓS, M. Àngels (1995). Una ullada al passat: història gràfica de Dosrius, Canyamars i el Far (1900-1975). [Dosrius]: Ajuntament de Dosrius, p. 88. ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RU.55/074. RAMIS NIETO, Josep. "Cases a Dosrius (1632-1897)". A Dosrius. Una visita al passat. 1 de novembre de 2017. Bloc. Accés el 27 de setembre de 2017.