Can Pairell
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí de Can Pairell
  Emplaçament
  Des de la carretera de la Costa de Montseny hi surt un camí que porta a la casa

  Coordenades:

  41.76268
  2.40125
  450229
  4623601
  Número de fitxa
  08137 - 97
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Dolent
  En estat ruïnós.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08136A007000120001TE
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Restes d'una masia en estat ruïnós. En queden part dels murs perimetrals, fets de pedra irregular lligada amb morter. S'observen també les restes d'alguna obertura ceràmica. Està coberta de vegetació.

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.