Can Miquel de la Vall
Montseny

  Vallès Oriental
  Conjunt de Can Sopa

  Coordenades:

  41.7555
  2.39254
  449499
  4622809
  Número de fitxa
  08137 - 96
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  002011400DG42D0001DO
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Miquel és una de les cases del conjunt de Cal Sopa. És un edifici de planta rectangular que s'adossa a Cal Pere Mut. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons dos eixos d'obertures de pedra, algunes de factura moderna. A la façana lateral s'hi adossa un cos de dos nivells d'alçat que manté les obertures antigues. El tractament exterior dels murs es manté arrebossat amb morter de calç en alguns trams i en d'altres pedra vista. 

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.