Can Pere d'Alzinar
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí de Can Pere d'Alzinar
  Emplaçament
  El camí comença al km. 15 de la BV-5301

  Coordenades:

  41.7669
  2.38642
  449000
  4624078
  Número de fitxa
  08137 - 98
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001009100DG42D0001FO
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Pere d'Alzinar és una masia del segle XVIII. És un edifici de planta rectangular que està constituït per dos volums adossats de forma paral·lela, un davant de l'altre. El volum principal consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Al frontis hi ha diverses obertures d'arc pla arrebossat, i el portal s'ha emmarcat modernament. A dalt de tot hi ha pintat un rellotge de sol. A la part posterior en sobresurt el segon volum amb un nivell més d'alçada. El tractament exterior dels dos és de pedra vista, havent-se repicat el morter de calç original.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.