Can Nena
Montseny

  Vallès Oriental
  Ctra. BV-5301, km. 13

  Coordenades:

  41.755227298567
  2.400127152148
  450130
  4622774
  Número de fitxa
  08137 - 30
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 33799
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Privada
  002100300DG52C0001AR
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Nena és una masia del segle XVIII que ha estat reformat al segle XX. És un edifici de planta rectangular al qual s'adossa un volum lateral de forma paral·lela. El volum principal s'estructura en tres crugies, consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures d'arc pla amb llinda de pedra i brancals ceràmics, excepte el portal, que té els brancals de pedra. Prop de la finestra central hi ha un rellotge de sol força desdibuixat. El segon volum és de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons dos eixos d'obertures amb llinda de pedra i bancals ceràmics. El tractament exterior dels dos volums es manté arrebossat amb morter de calç.

  Des de fa anys que funciona com a restaurant.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.