Can Mon Campins

  Vallès Oriental
  Camí de Cal Carlí, 7

  Coordenades:

  41.72489
  2.48557
  457213
  4619360
  08039-25
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVIII-XIX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A003000830000MQ / 000307100DG51H0001YO
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta quadrangular i dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal descentrat en el frontis, d'arc pla arrebossat, al voltant del qual hi ha quatre finestres de les mateixes característiques. A la part superior de la façana hi ha pintat un rellotge de sol. A la façana lateral, orientada a garbí hi ha adossat un cos d'un sol nivell amb la coberta a una vessant que desaigua al lateral. Al seu davant hi ha un cobert, que es troben comunicats a través d'un portal d'arc pla ceràmic. Aquest conserva l'embigat i les llates originals de la coberta. A l'altra façana lateral, orientada a gregal, hi ha adossades les corts, que segueixen el mateix pendent de la coberta del volum principal. A la façana posterior no hi ha obertures. El parament dels murs es manté arrebossat en totes les façanes, tot i que la principal es troba pintada de color blanc.

  La casa de Can Mon va ser construïda entre els segles XVIII i XIX. A principi del segle XX pertanyia als Masó, que en van mantenir la propietat fins a final de segle.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.