Can Mitjans o Granja Pons Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Grabuac, 56
A la Carrerada, al NO de Cal Ron
276

Coordenades:

41.39554
1.68243
389854
4583505
08085-133
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A01800006
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana principal, que s'obre al SO. L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal es distibueixen de forma simètrica en base a tres eixos principals i són totes allindades, excepte un dels accessos de la planta baixa, que compta amb arc escarser. A la planta pis hi ha dos balcons amb barana de balustres ceràmics situats en relació a les obertures situades als extrems. En un moment posterior, s'uniren els dos balcons afegint-hi un tram central amb barana de ferro amb barres simples.
Per sobre la planta pis se situa una petita cornisa que dóna pas a tres respiralls relacionats amb la cambra d'aire situda sotacoberta. Per sobre la línia de respiralls hi trobem la veritable cornisa sobre la que se situa un coronament horitzontal amb la part central, de forma ondulada, una mica elevada. Quatre ornaments arquitectònics en forma d'esfera es distribueixen simètricament en aquest coronament.
Pel que fa a la cronologia constructiva de l'edifici la situem, en funció de les seves característiques, en el primer quart del segle XX.