Cal Ron Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Grabuac, 58
A la carrerada, al NO de Ca la Llússia
276

Coordenades:

41.39519
1.68325
389922
4583465
08085-132
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A01800006
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta aproximadament rectangular amb coberta de dos aiguavessos i carener paral·lel a la façana principal, que mira cap el SO. L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. La distribució de les obertures de la façana principal es força anàrquica, probablement com a causa de diferents intervencions o remodelacions. Totes les obertures de la planta pis, una d'elles un balcó, són allindades, mentre que les de la planta baixa tenen totes arc escarser excepte una finestra. La porta d'entrada a l'habitatge se situa a l'extrem dret d'aquesta façana, tot i que sembla de nova factura o bé ha estat reformada recentment.
La casa està tancada per un barri amb porta de ferro amb barres helicoïdals i aplics en forma de flor que està emmarcada per dos pilars de maó acabats en forma de piràmide graonada i amb un ornament arquitectònic en forma d'esfera acabada en punxa.
La data de construcció de l'edifici, atenent a les seves característiques constructives, pensem que s'ha de situar entre finals del segle XIX i principis del segle XX.