Ca la Llússia Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Grabuac, 60
A la carrerada, al NO de Cal Ton Ventura
276

Coordenades:

41.39504
1.68348
389941
4583448
08085-131
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A01800007
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre al SE. L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal es distribueixen de forma simètrica. Són totes allindades, a excepció de l'accés a l'habitatge, que compta amb arc escarser. L'obertura central de la planta primera és un balcó amb barana de ferro de barres simples.
Atenent a les característiques descrites, situem la cronologia de construcció de l'habitatge entre l'últim quart del segle XIX i principis del segle XX.