Cal Ton Ventura Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Grabuac, 62
A la carrerada, al nord de la Plana del Manou
279

Coordenades:

41.39495
1.68384
389971
4583437
08085-130
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A01800009
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre al SE. L'habitatge compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal es distribueixen de forma simètrica, si no tenim en compte un allargament de l'edifici pel costat NE, i són totes allindades. Destaca un relleu en morter que ressegueix la part superior del contorn de totes les obertures amb formes dentades i geomètriques senzilles però que doten a l'edifici d'una personalitat un tant diferenciada.
Atenent a les característiques constructives de l'edifici i a les informacions proporcionades pels propietaris, situem la seva construcció dins del primer quart del segle XX.