Can Mirabó Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Plana de can Mirabó
  Pel camí que surt uns 150 m abans del PK 9 de la carretera BV-5301.
  332

  Coordenades:

  41.73356
  2.41495
  451346
  4620360
  08081-17
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001703700DG52A0001QO
  Virgínia Cepero González

  Masia situada a la plana de can Mirabó, a les proximitats de la Tordera. És un edifici de planta rectangular, amb un annex adossat a l'esquerra, i coberta a dues vessants asimètrica. Ha estat restaurada recentment. Els murs són fets de paredat comú, actualment sense arrebossar.
  A la façana principal es situa la portalada amb llinda i brancals de carreus. Les finestres són de disposició regular, sense emmarcar. Darrera la masia hi ha un forn de planta semicircular.
  Davant de la casa hi ha l'era, feta de lloses de pissarra i restes de cairons de l'antic paviment.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081060.

  - DANÉS i TORRAS, J., (1933), Estudi de la masia catalana, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XLIII, Barcelona.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.