Can Nofre Fogars de Montclús

Vallès Oriental
La Costa de Montseny
Per la pista que surt des de la Costa de Montseny en direcció sud-est.
669

Coordenades:

41.74456
2.42127
451880
4621577
08081-18
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
000705600DG52A0001FO
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, amb coberta a dues vessants, i ràfec amb teula girada i doblec de teula a sobre.
Les façanes són de pedra lligada amb morter amb pedres cantoneres sense treballar.
A la façana principal la portada d'accés és d'arc carpanell de totxo col·locat a plec de llibre. En quant a les obertures, sobre la porta hi ha una finestra amb carreus de pedra poc treballats i al seu costat una espitllera; a la banda esquerra hi ha una altra obertura sense emmarcar.
Al pis superior de la façana sud-oest hi ha una finestra que destaca per tenir la llinda i els brancals emmotllurats.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081062.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.