Can Nofre Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  La Costa de Montseny
  Per la pista que surt des de la Costa de Montseny en direcció sud-est.
  669

  Coordenades:

  41.74456
  2.42127
  451880
  4621577
  08081-18
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000705600DG52A0001FO
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular, amb coberta a dues vessants, i ràfec amb teula girada i doblec de teula a sobre.
  Les façanes són de pedra lligada amb morter amb pedres cantoneres sense treballar.
  A la façana principal la portada d'accés és d'arc carpanell de totxo col·locat a plec de llibre. En quant a les obertures, sobre la porta hi ha una finestra amb carreus de pedra poc treballats i al seu costat una espitllera; a la banda esquerra hi ha una altra obertura sense emmarcar.
  Al pis superior de la façana sud-oest hi ha una finestra que destaca per tenir la llinda i els brancals emmotllurats.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081062.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.