Can Llobet Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Serrat d'en Grau
Per la pista que surt del PK 12,1 de la carretera BV- 5114.
727

Coordenades:

41.74016
2.4519
454423
4621072
08081-16
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
001511700DG52A0001UO
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular formada per dos cossos a diferents alçades. El més alt, amb coberta a dues aigües, i el més baix, amb coberta a una vessant. Els murs són de paredat comú, amb pedres cantoneres.
La porta d'accés, situada a la façana principal, és rectangular amb llinda de fusta, sense més emmarcaments. Les finestres són rectangulars amb llinda de fusta, sense emmarcaments, amb lleixa de llicorella, i disposades regularment. Hi ha dos balcons-finestra amb barana de gelosia.
A la façana lateral del cos més baix, hi ha tres finestres de les mateixes característiques que les anteriors. A la façana lateral del cos més alt hi ha dues finestres i una espitllera.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081053.

La masia fou reconstruïda l'any 1976 aprofitant les restes de l'antic edifici, respectant el seu aspecte original.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.