Can Lleonart Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Santa Fe
Pel camí que surt del PK 21 de la carretera BV-5114.
1124

Coordenades:

41.77532
2.46595
455616
4624969
08081-15
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1900
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Científic
Pública
Diputació de Barcelona
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular amb una galeria adossada a la banda sud-est. La coberta és a dues vessants, amb ràfec de mitja volada. Les façanes són arrebossades i estucades, amb sòcol d'obra, i reguixos que simulen pedres cantoneres a les cantonades. Les finestres són rectangulars amb faixes d'obra.
La part central de la galeria té una coberta a dues aigües sobre arc apuntat, i coberta a una vessant als costats, sobre quatre arcs de mig punt. Aquest conjunt queda tancat amb balustrada enfondida. Al soterrani hi ha tres finestres d'arc rebaixat.
L'edifici és envoltat per un gran jardí tancat amb mur de paredat comú i reixa.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081051.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.
- PLADEVALL I FONT, A. (1990) "Santa Fe del Montseny". Monografies del Montseny, 5. Viladrau: Amics del Montseny, p. 129-144.