Can Lleonart Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Santa Fe
  Pel camí que surt del PK 21 de la carretera BV-5114.
  1124

  Coordenades:

  41.77532
  2.46595
  455616
  4624969
  08081-15
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XX
  1900
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Científic
  Pública
  Diputació de Barcelona
  Virgínia Cepero González

  Edifici de planta rectangular amb una galeria adossada a la banda sud-est. La coberta és a dues vessants, amb ràfec de mitja volada. Les façanes són arrebossades i estucades, amb sòcol d'obra, i reguixos que simulen pedres cantoneres a les cantonades. Les finestres són rectangulars amb faixes d'obra.
  La part central de la galeria té una coberta a dues aigües sobre arc apuntat, i coberta a una vessant als costats, sobre quatre arcs de mig punt. Aquest conjunt queda tancat amb balustrada enfondida. Al soterrani hi ha tres finestres d'arc rebaixat.
  L'edifici és envoltat per un gran jardí tancat amb mur de paredat comú i reixa.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081051.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.
  - PLADEVALL I FONT, A. (1990) "Santa Fe del Montseny". Monografies del Montseny, 5. Viladrau: Amics del Montseny, p. 129-144.