Can Matalot
Folgueroles

  Osona
  Carrer de la Ricardera, 20
  Emplaçament
  A la banda de tramuntana del nucli urbà, entre la placeta de la Ricardera i el carrer de les Guilleries
  541 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.9413
  2.31446
  443173
  4643486
  Número de fitxa
  08083 - 262
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3236419DG4433N
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres reformat i constituït per quatre cossos adossats, amb un espai de pati posterior orientat a migdia. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec bastit amb lloses de pedra. Està distribuït en planta baixa i pis, amb la façana principal orientada a tramuntana. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. Destaca el portal d’accés, amb la llinda gravada amb l’any 1802 i un baix relleu rectangular central decorat amb una creu llatina damunt del Calvari, format amb una de lletres de l’anagrama de Crist (IHS). A banda i banda s’obren dues finestres simples, amb els ampits restituïts i protegides amb reixes de ferro. Al costat del portal hi ha un banc de pedra corregut adossat al parament. Al pis s’obren dues finestres simples amb els ampits de pedra motllurats. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular.

  És probable que el baix relleu rectangular del portal d’accés sigui conseqüència de la mutilació que patiren la major part de les llindes del poble que tenien elements de connotació religiosa, durant el conflicte bèl·lic de la guerra Civil espanyola (1936-1939). Un cop finalitzat el conflicte, molts d’aquests símbols foren gravats de nou. Un matalot era el mosso d’un hostal que s’encarregava dels animals que portaven els traginers i els clients de l’establiment. No hi ha constància de la possible relació amb l’edifici.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 160.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 178.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.07.