Ca l'Agustí
Folgueroles

  Osona
  Carrer Major, 28
  Emplaçament
  A l’extrem de ponent del nucli antic, davant de la Casa Museu Verdaguer
  543 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93848
  2.31671
  443357
  4643172
  Número de fitxa
  08083 - 263
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3434709DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres reformat, constituït per dos cossos adossats i amb un espai de pati posterior orientat a tramuntana. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al sud-est. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. Cal exceptuar la finestra de la planta baixa, d’obertura posterior i protegida amb una reixa de ferro. Destaca el portal d’accés, amb la llinda gravada amb la inscripció “JACINTO RIERA”, l’any 1810 i un baix relleu central decorat amb una creu llatina de Malta. Al primer pis s’obre una finestra simple, amb l’ampit de pedra motllurat delimitat amb dues clavellineres de pedra aptes per col·locar-hi torratxes. La finestra de la segona planta, amb l’ampit de pedra motllurat, ha esta restituïda. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular.

  És probable que el baix relleu rectangular del portal d’accés sigui conseqüència de la mutilació que patiren la major part de les llindes del poble que tenien elements de connotació religiosa, durant el conflicte bèl·lic de la guerra Civil espanyola (1936-1939). Un cop finalitzat el conflicte, molts d’aquests símbols foren gravats de nou. Un dels estandants de l’edifici, de nom de pila Lleó i conegut amb el sobrenom d’Agustí, era escloper de professió.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 110.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 178.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.07.