Can Marsans Castellterçol

Moianès
Pl. de Prat de la Riba, 6.
728 m

Coordenades:

41.75146
2.11955
426800
4622556
08064-44
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
XIX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28728.
Fàcil
Residencial
Privada
6827805DG2262N0001DI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba alineada a la plaça, amb ràfec sobresortit.
La façana és de composició simètrica acabada en una galeria oberta, amb obertures de pedra treballada.
La porta d'entrada es d'arc de mig punt adovellat i presenta un escut nobiliari amb l'any "1804". Al costat del portal hi ha un finestral triple, amb una reixa de forja.
Al primer pis, hi ha tres obertures rectangulars que donen a un balcó corregut, amb barana de ferro.
És una casa inspirada en el llenguatge arquitectònic rural dels segles XVII i XVIII i els elements formals i decoratius noucentistes.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).