Cafè de Dalt Castellterçol

Moianès
C. del Mig, 9.
724 m

Coordenades:

41.75197
2.12058
426886
4622612
08064-45
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
XX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28729.
Fàcil
Residencial
Privada
6928704DG2262N0001BI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa, pis i golfes. La façana és de composició simètrica però resta inacabada.
En destaquen els elements formals i decoratius com el trencaaigües, els ràfecs, les motllures i les mènsules, propis de l'estil eclèctic.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).