Can Marquès
Òdena

  Anoia
  Cases de can Marquès
  Emplaçament
  Planes de can Marquès, a la zona sud-oriental del terme, sobre la llera dreta del torrent homònim

  Coordenades:

  41.59058
  1.65892
  388225
  4605189
  Número de fitxa
  08143 - 78
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Modern
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Regular
  La manca d'ús està provocant el deteriorament general dels edificis.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A013000520000HM
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Can Marquès, Ca la Cisca i Cal Gumà constitueixen un conjunt aïllat en medi rural. Can Marquès està composat per un volum principal configurat per successives ampliacions
  de la casa original i altres construccions annexes, separades d'aquest volum,
  corresponents a corrals, coberts i cellers. Dins el conjunt s'identifiquen tres habitatges
  independents: Can Marquès pròpiament dit (també conegut com la Casa Gran), Ca la
  Cisca i Cal Gumà.
  A la banda de ponent del volum principal, separats per un petit pas, apareixen tres edificis
  annexos que corresponen als corrals, al cobert del carro i al cobert del tractor, bastit al
  costat de l'era situada a la banda sud del conjunt. La banda de llevant del volum principal,
  on es situa la façana d'accés a l'antiga masia, dóna al pati d'entrada al conjunt. En aquest
  pati hi ha dos coberts de factura recent.
  Al volum principal s'identifica clarament, ocupant la part central, l'edifici corresponent a la
  primitiva masia o Casa Gran, de planta rectangular amb accés directe des de l'exterior a
  través d'un portal d'arc de punt rodó amb una inscripció de l'any 1732. La masia presenta
  planta baixa, planta primera i unes golfes, i disposa d'una coberta a dues aigües. A la
  banda de llevant, al costat de l'accés principal a la casa, es troba adossat un cos de planta
  baixa, que funciona com a magatzem i ampliació de l'antic habitatge, amb accés directe
  des de l'exterior. A la banda de migjorn, la masia hi té adossat un edifici cobert a dues
  aigües que correspon al celler de la Casa Gran o Can Marquès. A la banda de tramuntana
  hi ha construït un edifici que correspon als antics cups de Can Marquès. Aquest cos
  presenta més alçada que la casa primitiva i està cobert a una sola vessant. Al seu interior
  es conserven tres cups, dues premses i el seu mecanisme de tensat que feia baixar la
  peça de premsat. Des dels cups el suc s'escolava fins al celler, situat a la banda sud del
  conjunt, a través de canonades soterrades que circulaven per sota l'antic habitatge. A la
  banda de ponent, la primitiva masia té dos cossos adossats, corresponents actualment a
  dos habitatges independents: Ca la Cisca i Cal Gumà.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba: "Antiga masia situada a la vall dels Aldorells, coneguda antigament amb el nom de Ripoll de Batalleres, més endavant com Batalleres, Ventallols del Pla i, finalment, com Marquès de Batalleres...L'any 1313 estava en mans de Pere Tort. La propietat canviarà al segle XV dles Ripoll als Ventallols..." Jaume Ventallols va morir sense successió i la seva pubilla, "Macianna maridarà, l'any 1581, amb Pere Marquès del Bruc. A partir d'aquesta data, els Marquès, controlaran l'explotació del mas fins que l'endeutament en censals, dots i presència de pubills, els obligui a vendre la propietat, l'any 1710, a Ramon Argullol, cavaller de la vila d'Igualada"
  Finalment, la
  finca va passar a la família Oliva Vila. Dos dels seus annexos van ser venuts com a habitatges independents, motiu pel qual el conjunt està dividit en tres propietats diferents: Ca la Cisca, Cal Gumà i Can Marquès.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona