Can Lladó
Teià

  Maresme
  Carrer l'Empordà, 22

  Coordenades:

  41.505395613177
  2.3158675606071
  442905
  4595090
  Número de fitxa
  08281 - 33
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Gòtic
  Segle
  XIV-XV
  Desconegut
  Estat de conservació
  Regular
  Mostra cert deteriorament en la façana i interiors. Necessitarà en breu reformes estructurals i de façana.
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Es permet l'ampliació segons les condicions que es fixen al catàleg de masies i cases rurals (art.50.2 DL 1/2010)
  En el cas d'efectuar-se obre o reformes tant a l'interior com a l'entorn immediat, caldrà la intervenció o control arqueològic, a determinar mitjançant l'informe corresponent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  BCIL 8-10-2015 (POUM)
  Nivell B
  (Art. 71 del Text refós de la Llei d'Urbanisme DL 1/2010)
  A part de l'habitatge familiar, es pot destinar a un establiment de turisme rural, i en aquest supòsit, es permet l'augment d'un 20% de l'edificació catalogada. El projecte d'ampliació haurà de mantenir l'estil d'edificació original, constituint un conjunt arquitectònic coherent i harmonitzat amb el paisatge.
  L'ampliació de l'edificació existent es condiciona a la redacció i tramitació d'un Pla Especial Urbanístic.
  Forma part del conjunt arquitectònic de les masies tradicionals de Teià que es troben en règim de sól no urbanitzable, i que per la seva situació esdevé important per a recuperar valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA-9097
  Accés
  Fàcil
  Residencial - productiu
  Titularitat
  Privada
  002401900DF49E0001TJ
  Autoria de la fitxa
  Àlvar Sáez Puig

  Masia del segle XIV amb transformacions successives que no han malmès el seu caràcter inicial. És de planta rectangular amb una teulada de dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal. Pràcticament tot l'interès recau en la porta central, d'arc de mig punt adovellat, i en els dos finestrals gòtics del primer pis, ambdós amb arcs de tipus conopial i lobulats, amb cimacis esculpits (motius vegetals i rostres humans), brancals de carreus tallats i polits i llindar de pedra motllurat. El tercer finestral del pis també conserva un llindar com els descrits.

  Al mig dels dos finestrals d'etil gòtic es conserva un rellotge de sol amb decoració pintada.

  Fa uns anys es va reconstruir la teulada tot suprimint la volada de la cornisa.

  Altrament dit Can Lledó. 

  El cognom Lladó està documentat a Teià des de molt antic. L'edifici que ens ha pervingut és del segle XIV-XV. Té planta rectangular i està coberta amb teulada a dues aigües. Té portal adovellat de punt rodó. Conserva dues finestres conopials gòtiques, amb les mènsules esculpides. Entre elles hi ha el rellotge de sol. El portal és de punt rodó, amb dovelles, de proporcions modestes.

   

  El cognom Lladó és un dels més antics del poble de Teià i sembla entroncat a aquesta masia des de temps immemorials, donat que en el cens de 1515 ja hi ha constància de la seva existència.

  Can Lledó és una masia típica del segle XIV: planta rectangular, teulada a dues vessants i carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. Hi destaca la porta en arc de mig punt adovellada i els dos finestrals gòtics del primer pis, amb cimacis esculpits amb motius vegetals i rostres humans. Entre les dues obertures es conserva un gran rellotge de sol. Gràcies al seu emplaçament a la muntanya, la masia domina tota la vall del poble. El cognom Lladó és un dels més antics de Teià i sembla entroncat amb el topònim Vall Lodonis que apareix en un document de l’any 894. Entre 1689 i 1692 hi residia el batlle Gabriel Lladó, qui va ser també l’últim jurat de Teià, en perdre Catalunya les seves institucions de govern local amb el triomf de Felip V l’any 1714. 

  http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/FitxaGeneral?index=18&consulta=MSUxK3RlacOgJTIrLTEl&codi=9097

  https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_Tei%C3%A0

  https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2209

  http://www.teia.cat/el-poble/que-pots-veure

  Bonet i Garí, Lluís (1983) Les masies del Maresme: estudi de les masies, elements defensius, ermites i molins

  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Ajuntament de Teià. 8 d'octubre de 2015.