Can Jovany
Montseny

  Vallès Oriental
  Veïnat de Vila-seca
  Emplaçament
  A l'oest de Can Cervera

  Coordenades:

  41.770507688814
  2.3902255300059
  449319
  4624476
  Número de fitxa
  08137 - 22
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 29222 / IPA 33821
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000510000DG42D0001UO
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Jovany és una masia d'origen medieval que va consolidar-se al segle XVII. Ha estat interiorment reformada per fer-hi turisme rural, com també ho ha estat la pallissa que s'adossa al costat de migdia.

  És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El portal es troba descentrat i és d'arc de mig punt adovellat. La resta d'obertures són d'arc deprimit còncau. A la façana lateral s'hi adossa de forma perpendicular un volum que es correspon amb l'antiga pallissa, avui adaptada com a habitatge. A la part frontal, orientada a migdia, presenta quatre grans obertures, actualment tancades amb vidre. El tractament exterior dels murs és arrebossat. El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques. 

  Per la tipologia constructiva de Can Jovany, és possible que sigui la masia més antiga del conjunt, ja que la Can Cervera que hi ha actualment és obra del segle XX. Potser es van canviar el nom, perquè a la documentació d'època medieval ja hi surt Can Cervera.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.