Can Jepic Campins

  Vallès Oriental
  Drecera de Sant Celoni, 11

  Coordenades:

  41.71868
  2.47621
  456430
  4618675
  08039-20
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A004000310000MT / 08038A004000310001QY
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular i dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc pla amb els brancals ceràmics, al voltant del qual hi ha dues petites finestres també d'arc pla ceràmic. La resta de façanes no presenten obertures. A la façana de gregal hi ha adossat un cos de planta baixa que constitueix les corts per al bestiar. L'acabat exterior és la pedra vista.

  La casa està documentada des de l'any 1864, quan figura en el cens. Al llarg dels anys apareix nombrada indistintament Gepich o Japich. Durant la segona meitat del segle XIX, n'era propietari Joan Gorgs que, a la seva mort, la passa a Maria Gorchs, casada amb Feliu Adrobau. En l'actualitat encara pertany a la mateixa família.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.