Can Gensanó Campins

  Vallès Oriental
  Parc Natural del Montseny
  S'hi accedeix des de Can Pereres Vell seguint un sender.

  Coordenades:

  41.74411
  2.47032
  455958
  4621501
  08039-19
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08038A002000040000MB
  Marta Lloret Blackburn

  Masia en estat ruïnós de la qual se'n reconeix la planta quadrangular. Manté bona part de l'estructura exterior, excepte la façana principal, que es troba enderrocada. Encara és visible que constava d'un sol nivell d'alçat i tenia la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. A la façana lateral s'hi conserva un portal de pedra sense treballar. L'aparell dels murs és de pedra irregular lligada amb argamassa. Es troba construïda en una feixa delimitada per un mur de pedra seca amb contraforts i graons.

  El mas apareix documentat en el cens de l'any 1862, quan hi residien en Segimon Costa i la Maria Fonoyet. Els darrers masovers marxaren abans de la Guerra Civil, quedant abandonada des d'aleshores.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.