Can Guilla Campins

  Vallès Oriental
  Camí de Can Bruguera, 4

  Coordenades:

  41.72473
  2.4694
  455868
  4619350
  08039-21
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A005000460000MD
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc pla arrebossat. El portal ha estat reformat en forma d'arc de mig punt emmarcat amb pedres, imitant dovelles. A la façana de llevant s'hi ha afegit un cos de planta baixa i coberta a una vessant que desaigua al lateral. La resta de façanes presenta obertures d'arc pla arrebossat, la majoria de factura moderna. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc. L'entorn de la casa es troba pavimentat i enjardinat i hi ha diverses construccions modernes, algunes de les quals es destinen a la cria de cavalls.

  El nom Guilla està documentat a la zona des del segle XVIII, si bé la casa va ser construïda al segle XIX. Durant el segle XX la casa va canviar de mans en diverses ocasions.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.