Can Llorenç Campins

  Vallès Oriental
  Drecera de Gualba, 3

  Coordenades:

  41.73096
  2.47809
  456595
  4620037
  08039-22
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A002000430000MP / 002206200DG52B0001JK
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular i dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal descentrat d'arc pla arrebossat, al voltant del qual hi ha diverses finestres també d'arc pla arrebossat. A nivell del primer pis hi ha un rellotge de sol on hi consta "Can Llorens Font" i "Any 1759", pintat l'any 1993. En un extrem de la façana hi ha adossat un cobert, que es sosté amb un pilar i conserva la teulada original. A les façanes laterals i posterior hi ha adossats petits cossos de planta baixa. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc, excepte el cobert, que presenta pedra vista.

  La masia està documentada per primera vegada en el cens de 1864, quan hi vivien Josep i Joan Costa. A final de segle la va comprar Josep Masó. Des de principi de segle hi van residir diversos masovers; els darrers van marxar el 1971. Actualment és propietat d'un descendent de Can Masó.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.