Can Masó Campins

  Vallès Oriental
  Ctra. De Campins a Santa Fe, 31

  Coordenades:

  41.72866
  2.46583
  455574
  4619788
  08039-23
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVIII
  Bo
  Legal
  BCIL. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  IPA 28493
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A001000150000MI / 002101000DG52B0001QK
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular i quatre crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc pla de pedra carejada descentrat en el frontis, on hi ha inscrit: "1749 Antoni Maso" amb una creu intercalada. La resta d'obertures, d'arc pla de pedra o bé arrebossades, es disposen de forma aleatòria per la façana, entre les que destaca una galeria horitzontal amb dos pòrtics situats sota coberta. També hi ha pintat un gran rellotge de sol. El cos de la part de ponent es prolonga per la façana posterior seguint la mateixa alçada i pendent de la coberta que el volum principal. La mateixa façana de ponent s'obre amb diverses obertures d'arc pla, ja sigui de pedra carejada, ceràmiques o arrebossades. La seva façana posterior, on recentment s'ha afegit un petit cobert, s'obre amb petites obertures a mode d'espitllera. La façana de tramuntana també té un bon nombre de petites obertures d'arc pla de pedra, ceràmiques i arrebossades. La façana de llevant consta d'un cos adossat de mateixa alçada i coberta que el principal, lleugerament enretirat respecte el frontis, i que sembla correspondre's amb un corral. Davant la casa hi ha una era circular encaironada. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc a la façana i de restes d'arrebossat i pedra vista a la resta.

  El nom Masó està documentat a la zona des del segle XVII. La casa de Can Masó Ferrer no es documenta fins a l'any 1737. L'any 1862 figura en el cens que a Can Masó hi viu en Miquel Masó. Fins a l'any 1970 hi van residir els masovers Mateu Pagès i Dolors Rovira.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Campins (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.