Can Garrell Campins

  Vallès Oriental
  Drecera de Gualba, 5

  Coordenades:

  41.73194
  2.47843
  456624
  4620146
  08039-18
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Pop Art
  XVIII-XX
  Bo
  Legal
  BCIL. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  002205900DG52B0001JK / 08038A002000460000MF
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular que es composa de diversos cossos. El cos principal consta de planta baixa i pis i té la coberta a una sola vessant que fa el desaiguat per tramuntana. El frontis es composa d'un únic eix, format per un portal d'arc de mig punt ceràmic amb brancals de pedra carejada, sobre el qual hi ha una finestra de pedra. A la façana de migdia hi ha adossat un altre cos, situat en una cota inferior a causa del desnivell natural del terreny. És de planta baixa i pis i té la coberta a una sola vessant que desaigua a migdia. Consta de diverses obertures amb llinda de fusta i brancals ceràmics. A la façana de tramuntana hi ha adossat un cos de planta quadrangular i dos nivells d'alçat, que constituïa la pallissa. Té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'obre a ponent amb un portal i un finestral ceràmic, sobre del qual hi ha la corriola. A pocs metres a ponent hi ha una construcció annexa aïllada, de planta baixa i pis i coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. Al pati hi ha una petita bassa amb safareig. L'acabat exterior dels volums és la pedra vista.

  Des de final del segle XVII hi ha documentat a Campins el nom de Can Puig de la Garrell. Els Puig en van mantenir la propietat fins al segle XIX, quan ja figura com a propietari Pere Garrell. Tanmateix, amb el canvi de segle, en nom es va perdre. Els últims masovers s'hi van estar fins el 1973. Després d'uns anys deshabitada, en l'actualitat es troba en procés de restauració per habilitar-la com a vivenda.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.