Can Feló de Baix Campins

  Vallès Oriental
  Costa dels Prats
  S'hi accedeix per un camí sense pavimentar que comença sota Can Sura.

  Coordenades:

  41.71612
  2.46485
  455484
  4618396
  08039-17
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08038A006000310000MS
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular i dues crugies que es troba en estat ruïnós. Constava de planta baixa i pis i tenia la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. El nivell superior i la teulada s'han esfondrat, així com una part de la façana principal i lateral. S'hi accedia per un portal amb llinda de fusta i brancals ceràmics, que en l'actualitat es troba tapiat, com la resta de les obertures. A la façana posterior hi ha un petit contrafort. A la façana de ponent hi ha adossades les que havien estat les corts per al bestiar. L'interior està cobert per l'enderroc. Conserva el revestiment de morter dels murs, tot i que força deteriorat.

  La casa de Can Feló de Baix va ser construïda a principi del segle XIX, quan a Campins ja existia la casa de Can Feló de Dalt al nucli urbà. A principi del segle XX n'era propietari Climent Castella, la família del qual la va mantenir fins a final de la dècada de 1950. Des d'aleshores, va quedar incorporada dins la propietat del Mas Sura.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.