Can Cullell Campins

  Vallès Oriental
  Drecera de Sant Celoni, 1

  Coordenades:

  41.72671
  2.46971
  455895
  4619570
  08039-16
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVI-XX
  Bo
  Legal
  BCIL. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  IPA 28496
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A003000450000MB / 000102700DG51H0001AO
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. L'edifici queda tancat frontal i lateralment per la casa de Can Pitarra i les corts, formant un pati a la part central. L'accés al pati es fa per una portalada situada a ponent, sota la casa de Can Pitarra. El frontis s'obre amb un portal d'arc pla de pedra carejada amb l'intradós motllurat. També en aquesta façana hi ha tres finestres d'arc pla de pedra carejada. De la façana de gregal en sobresurt un cos de mateixa alçada i coberta a una vessant, que segueix la del volum principal. Té poques obertures, la majoria d'elles d'arc pla ceràmic. A continuació hi ha les corts i la pallissa, de dos nivells d'alçat i obertures ceràmiques. L'acabat exterior de la construcció és de restes d'arrebossat i pedra vista. A la façana de mestral hi ha un volum reformat com a habitatge modern, inclòs dins de Can Pitarra. Al costat de la casa, a l'altre costat del camí, s'hi conserva l'antic cobert i una era encaironada.

  Als fogatges de l'any 1360 i 1497 ja hi figura el nom Colell. Tanmateix, fins l'any 1515 no apareix documentat el mas Colell. En nom s'anirà succeïnt al llarg dels segles fins a final del segle XIX, en què es perd. Va ser comprada l'any 1886 pel dramaturg i poeta Frederic Soler, àlies Serafí Pitarra, que s'hi feu construir una casa al costat. Després de la mort del poeta, va heredar la propietat la seva filla Blanca. En morir aquesta sense descendència, la va deixar a Maria Vallès. Més endavant la va heredar la família Tohà, que n'ha mantingut la propietat fins als nostres dies.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Campins (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.