Can Canal Campins

  Vallès Oriental
  Camí antic de Santa Fe, 6

  Coordenades:

  41.73096
  2.46946
  455877
  4620042
  08039-15
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVI-XX
  Bo
  Legal
  BCIL. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A002000330000MH/ 002100900DG52B0001LK
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. El portal d'accés és d'arc de mig punt adovellat i es troba centrat en el frontis. Sobre el portal hi ha un interessant finestral renaixentista, que incorpora caps humans esculpits. En un eix lateral hi ha una altra finestra renaixentista sense decoració, mentre que a l'altre hi ha dues finestres d'arc pla de pedra carejada amb incisió conopial. A la façana de xaloc hi ha adossat un volum que antigament era conegut com a Cal Rubí però que en l'actualitat ha quedat integrada formant part de la mateixa construcció. Ocupa gairebé tota la façana lateral, consta de planta baixa i pis i té la coberta a una sola vessant que fa el desaiguat a la façana. A causa de la vegetació que cobreix la façana, només és visible el portal, d'arc pla de pedra carejada. La resta de façanes tenen poques obertures, la majoria d'arc pla de pedra carejada. L'acabat exterior és de restes d'arrebossat, entre les que s'entreveu la pedra vista. Davant la masia hi ha una era encaironada en molt bon estat de conservació, així com les restes d'una premsa de vi. A pocs metres de la casa hi ha una construcció moderna que s'utilitza com a estudi. L'entorn de la casa es troba enjardinat.

  El nom Canal ja figura en el fogatge de l'any 1360. En els documents parroquials dels segles XVII-XVIII hi consten diverses persones amb el cognom Canal. La casa va ser assimilada per Can Prat durant el segle XIX. L'any 1961 la va comprar el pintor Antoni Tàpies, que la va restaurar en la seva totalitat.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.