Can Gabarra
Dosrius

  Maresme
  Carrer de Rials, 4 - Dosrius
  Emplaçament
  Dins del casc antic de Dosrius, tocant a la plaça de Catalunya
  138m

  Coordenades:

  41.59423
  2.40606
  450500
  4604896
  Número de fitxa
  08075-37
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 0651002DG5005S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Masia urbana completament reformada, que està composta per diversos cossos adossats que li proporcionen una planta en forma d'L, amb un gran pati davanter. El volum principal és rectangular, presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i pis. La façana principal, orientada al pati, compta amb senzilles obertures rectangulars, amb els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix el parament. Destaquen els grans porticons de fusta reaprofitats en el finestral de la planta baixa i està rematada amb un ràfec de teula àrab. Adossats a l'extrem de llevant hi ha tres volums auxiliars. El primer presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, està organitzat en planta baixa i pis i té l'accés pel carrer del Marquès del Castell de Dosrius. A continuació, adossat a la façana de migdia, hi ha un altre volum rectangular distribuït en dos nivells i amb teulada d'un sol vessant. Presenta un gran portal d'arc rebaixat obert al pati de la masia. La resta de volums, bastits en maons, es corresponen amb garatges. Per altra banda, adossats a l'extrem de ponent de la façana principal, hi ha un petit volum rectangular amb coberta d'un sol vessant que integra un pou cobert amb una pica de pedra circular restituïda. En general, la construcció presenta els paraments arrebossats i emblanquinats, amb l'excepció dels garatges que deixen l'aparell de l'obra vist.

  La primera referència documental de la casa apareix grafiada en un plànol cadastral del nucli antic elaborat l'any 1853. També consta en la reproducció d'una pintura de Dosrius comprada a Madrid, i datada entre 1867 i 1870, propietat de la família Fàbregas Rigola, i torna a aparèixer en un plànol de Cels Gomis, reproduït l'any 1916 a la "Geografia General de Catalunya". Pel que sembla, l'edifici fou conegut amb el nom del Molí perquè els seus propietaris també tenien l'antic molí situat davant de la masia de can Terrades. A principis dels anys 40 del segle XX, la masia fou comprada pels masovers de la masia de can Gabarra de Pagès, situada a la carretera de Canyamars. Per aquest motiu, la casa fou coneguda durant un temps com a can Gabarra del Carrer. Durant la segona meitat del segle XX, la masia havia estat una vaqueria i, darrerament, un garden.

  ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RU.26/045.