Can Ferrers Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Mosqueroles
  Pel PK 2,8 de la carretera a Fontmartina.
  394

  Coordenades:

  41.72721
  2.4355
  453050
  4619643
  08081-10
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Medieval
  Modern
  XV-XVIII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Sí, IPA: 28772
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000408300DG51G0001MM
  Virgínia Cepero González

  Can Ferrers és una masia situada a les proximitats de Santa Magdalena. És un edifici de planta rectangular que consta de planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants i, contràriament a l'arquetipus d'aquestes construccions, els pendents desguassen cap a les façanes llargues en comptes de fer-ho cap a les curtes. Els murs són de paredat comú arrebossat.
  La porta d'entrada és d'arc de mig punt revestida en pedra i les finestres són revestides amb carreus de pedra desbastada.
  Destaca un antic rellotge de sol amb una inscripció, situat a la façana principal.
  És originària del segle XV, tot i que el seu aspecte actual correspon a les diverses reformes de les que ha estat objecte al llarg del temps.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1982). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Fogars de Montclús).