Can Ferrers Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Mosqueroles
Pel PK 2,8 de la carretera a Fontmartina.
394

Coordenades:

41.72721
2.4355
453050
4619643
08081-10
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
XV-XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Sí, IPA: 28772
Fàcil
Residencial
Privada
000408300DG51G0001MM
Virgínia Cepero González

Can Ferrers és una masia situada a les proximitats de Santa Magdalena. És un edifici de planta rectangular que consta de planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants i, contràriament a l'arquetipus d'aquestes construccions, els pendents desguassen cap a les façanes llargues en comptes de fer-ho cap a les curtes. Els murs són de paredat comú arrebossat.
La porta d'entrada és d'arc de mig punt revestida en pedra i les finestres són revestides amb carreus de pedra desbastada.
Destaca un antic rellotge de sol amb una inscripció, situat a la façana principal.
És originària del segle XV, tot i que el seu aspecte actual correspon a les diverses reformes de les que ha estat objecte al llarg del temps.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1982). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Fogars de Montclús).