Can Gensana Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Can Riera de Ciuret
Per la pista que surt al nord de Mosqueroles, en direcció a can Riera de Ciuret.
758

Coordenades:

41.75007
2.44118
453539
4622178
08081-11
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
000409600DG52A0001ZO
Virgínia Cepero González

Masia formada per un conjunt de diversos cossos, amb façana reculada en referència al cos lateral. Els murs de són de paredat comú amb pedres cantoneres.
La façana principal és orientada al sud i la porta d'accés és rectangular amb llinda i brancals de carreus. En destaca la finestra situada sobre la portalada, amb llinda i brancals de carreus de granit amb les arestes bisellades i lleixa emmotllurada; al seu costat hi ha una altra obertura de característiques similars però sense brancals ni lleixa.
La resta de finestres són semblants, a excepció de les situades al soterrani, a la part posterior, que no són emmarcades. A una de les finestres hi ha la inscripció: "1615 MSU".
A la part superior del cos situat al darrera de l'edifici principal hi ha uns grans finestrals, oberts probablement aprofitant una antiga galeria de solana.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081042.

-AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.