Can Dolça de Fogars Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Sot de can Dolça
Pel camí que surt del PK 15,8 de la carretera BV-5114 cap a can Barceló i can Dolça.
800

Coordenades:

41.74436
2.46647
455638
4621531
08081-9
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
000615900DG52B0001JK
Virgínia Cepero González

Masia formada per un conjunt de diversos cossos situats a diferents nivells, que s'adapten al desnivell del terreny. Els murs de són de paredat comú, amb pedres cantoneres.
El cos principal és de planta rectangular, format per planta baixa i pis superior. La coberta és de teula àrab a dues vessants, amb ràfec de fusta. La porta d'accés, a la façana principal, és d'arc rebaixat, i conté una inscripció: "1854". Les finestres, disposades regularment, són quadrades i emmarcades amb carreus de granit.
A l'esquerra del cos principal s'hi adossa un cos annex amb coberta a una sola vessant. En destaquen les finestres quadrades amb llinda de fusta, situada sota arc de descàrrega de pedra, i lleixa de llicorella.
El seu estat de conservació és bo ja que ha estat recentment restaurada.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081037.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.