Can Dolça de Fogars Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Sot de can Dolça
  Pel camí que surt del PK 15,8 de la carretera BV-5114 cap a can Barceló i can Dolça.
  800

  Coordenades:

  41.74436
  2.46647
  455638
  4621531
  08081-9
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000615900DG52B0001JK
  Virgínia Cepero González

  Masia formada per un conjunt de diversos cossos situats a diferents nivells, que s'adapten al desnivell del terreny. Els murs de són de paredat comú, amb pedres cantoneres.
  El cos principal és de planta rectangular, format per planta baixa i pis superior. La coberta és de teula àrab a dues vessants, amb ràfec de fusta. La porta d'accés, a la façana principal, és d'arc rebaixat, i conté una inscripció: "1854". Les finestres, disposades regularment, són quadrades i emmarcades amb carreus de granit.
  A l'esquerra del cos principal s'hi adossa un cos annex amb coberta a una sola vessant. En destaquen les finestres quadrades amb llinda de fusta, situada sota arc de descàrrega de pedra, i lleixa de llicorella.
  El seu estat de conservació és bo ja que ha estat recentment restaurada.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081037.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.