Can Costa Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Mosqueroles
Per la pista que surt uns 250 m després del PK 2 de la carretera BV-5119.
417

Coordenades:

41.72948
2.43854
453305
4619894
08081-8
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Regular
Actualment està abandonada
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Sí, IPA: 28770
Fàcil
Residencial
Privada
002407100DG52A0001SO
Virgínia Cepero González

Can Costa és una masia situada a Mosqueroles, a les proximitats de can Patxot. És un edifici de planta rectangular amb coberta a dues vessants. La façana principal és arrebossada i mostra una asimetria amb el portal d'entrada d'arc de mig punt adovellat, al que s'accedeix mitjançant una escala de pedra de tres graons. Les finestres són fetes amb carreus de pedra, i hi ha un rellotge de sol bastant descolorit sota el carener. La distribució interior es típica d'aquestes construccions, encara que sorprèn el desnivell dels seus pisos, que no són rectes en planta.
Actualment es troba en un estat de conservació força precari degut al seu abandó.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1982). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Fogars de Montclús).