Can Castanyer Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Turó de Can Castanyer
Per la pista que surt del PK 10,5 de la carretera BV- 5301.
457

Coordenades:

41.74148
2.40346
450396
4621246
08081-7
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
001100100DG52A0001RO
Virgínia Cepero González

Masia de volumetria singular, formada per un conjunt de diversos cossos fruit de les reformes i ampliacions produïdes al llarg del temps. La teulada té un canvi de nivell on hauria d'anar situat el carener, que permet articular el conjunt de cossos. Les façanes són de pedra vista.
La porta d'entrada és d'arc de mig punt amb pedra. Les finestres són petites, encercades amb pedra carejada i disposades irregularment.
El seu estat de conservació és bo ja que ha estat recentment restaurada.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081028.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.