Can Carbonell
Cabrils

  Maresme
  Barri del Sant Crist
  Emplaçament
  Camí del Sant Crist - Barri del Sant Crist

  Coordenades:

  41.51596
  2.38422
  448618
  4596219
  Número de fitxa
  08030 - 35
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Pla General d'Ordenació urbanística
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí (IPA 8379)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 32904DF4986S
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Masia del grup III de Bonet-Garí, tipus basilical. Consta de planta baixa, pis i golfes. Coberta de teulada a doble vessant amb un cos al mig que sobresurt.
  Conservació dels esgrafiats amb els dos tons arrebossats , el de la sorra i el de la calç; dels resseguits de les obertures de pedra granítica del gravat i els carreus cantoners ben tallats.
  Façana principal amb portal rodó adovellat; dues finestres a la planta baixa amb reixa, tres finestres a la planta pis i una finestra a les golfes. Les finestres de la planta pis tenen els ampits els muntants i les llindes amb carreus ben escairats de pedra granítica. La finestra de les golfes no té l'ampit de pedra.
  També hi ha un rellotge de sol esgrafiat amb la llegenda: "Damnas hores" i la data de 1749; un fanal damunt el portal i una rajola amb la inscripció "Província de Barcelona Partido judicial de Mataró. Termino municipal de Cabrils. Caserío el Sant Crist".

  L'actual propietària ens diu que hi ha un hipogeu de tres trams en ziga zaga que acaba en una sala de planta circular amb una bancada al seu voltant.
  Té una bassa i un pou d'aigua.

  El veïnat del Sant Crist, estava format en el seu nucli original per quatre masies: Can Vehils, Can Vives, Can Carbonell i Can Amat; les propietats de les quals s'estenien fins tocar a mar. Totes aquestes finques s'edifiquen al voltant de la capella de Sant Cristòfol. Tot el conjunt es situa damunt un o varis establiments d'època romana, al redós de la Via Augusta.
  Fins ben entrat el segle XX, l'activitat més important fou l'agricultura. Però des dels anys 60 s'han anat urbanitzant tots els terrenys del voltant. Fins fa ben poc, els propietaris de les masies eren provinents de la mateixa família que les originaren i els donaren nom. Però els Carbonell la van vendre l'any 1988 a la família Comas - Castanyeira, que l'han de restaurar seguint criteris de valorització d'elements originals. Ara la casa està en venda

  BONET GARÍ, Lluís (1983). Les masies del Maresme. Estudi de les masies, elements defensius, ermites i molins. Editorial Montblanc- Martín, CEC. Barcelona.
  VILARDELL, Alex (1988). Can Carbonell. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Municipi de Cabrils. Departament de Cultura de la Generalitat. Inèdit.