Can Vives Cabrils

Maresme
Barri del Sant Crist
Camí del Sant Crist - Barri del Sant Crist
08030-34
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI-XVII
Bo
Legal
Pla General d'Ordenació urbanística
Sí (IPA 8380)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 32903DF4986S
Jordi Montlló Bolart

Masia del tipus basilical consta de planta baixa, pis i golfes. Coberta de teulada a doble vessant amb un cos al mig que sobresurt. Portal de punt rodó adovellat a la façana principal. En el primer pis i a les golfes, les finestres tenen els muntants, els ampits i les llindes de pedra granítica ben escairada.
És de tres cossos perpendiculars a la façana, però s'ha afegit un cos a l'esquerra, integrat amb els altres i un a la dreta amb terrat pla.
Té una comunicació subterrània amb la capella de Sant Cristòfol.

Es diu que els terrenys d'aquesta finca probablement arribaven a la costa.
Pou d'abastiment d'aigua.

El veïnat del Sant Crist, estava format en el seu nucli original per quatre masies: Can Vehils, Can Vives, Can Carbonell i Can Amat; les propietats de les quals s'estenien fins tocar a mar. Totes aquestes finques s'edifiquen al voltant de la capella de Sant Cristòfol. Tot el conjunt es situa damunt un o varis establiments d'època romana, al redós de la Via Augusta.
Fins ben entrat el segle XX, l'activitat més important fou l'agricultura. Però des dels anys 60 s'han anat urbanitzant tots els terrenys del voltant. Fins fa ben poc, els propietaris de les masies eren provinents de la mateixa família que les originaren i els donaren nom.

BONET GARÍ, Lluís (1983). Les masies del Maresme. Estudi de les masies, elements defensius, ermites i molins. Editorial Montblanc- Martín, CEC. Barcelona.
VILARDELL, Alex (1988). Can Vives. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Municipi de Cabrils. Departament de Cultura de la Generalitat. Inèdit.